Uitklappen

Boek

Titel Redevoeringen van den Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. A. Seyss-Inquart en den president van den Nederlandschen kultuurraad, Prof.Dr. G.A.S. Snijder, naar aanleiding van de installatie van den Nederlandschen kultuurraad op Woensdag 11 Februari 1942 te Den Haag
Objectnaam redevoering
Objectnummer 00083307

Vervaardiging

Maker Seyss-Inquart, Arthur | Snijder, Geerto Aeilko Sebo
Datering 1942

Onderwerp

Trefwoorden cultuurbeleid, Bezetting (1940-1945), Nederland
Minder informatie
Meer informatie