Uitklappen

Boek

Titel Marschen en signalen voor de halve maanblazers van de Batts. Jagers behoorende tot de armée Zyner K.H. den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden : vervaardigd op last van Zijne Excellentie den Heere Commissaris Generaal voor het Departement van Oorlog / J. Rauscher
Objectnaam boek
Objectnummer 00216358
Reserveren

Vervaardiging

Maker Rauscher, J.
Datering 1815 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden bladmuziek, militaire muziek, marsmuziek, signaal, halvemaanblazer, Bataljon Jagers, Nederland

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie