Uitklappen

Boek

Titel stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden, bevattende afbeeldingen van vorsten, beroemde mannen, merkwaardige gebeurtenissen en voorname gebouwen, benevens plattegronden, gezigten, kunstvoortbrengselen en bijzonderheden dezer hoofdstad van Friesland / verzameld, beschreven en toegelicht door W. Eekhoff ; met een vervolg op den catalogus van de Stedelijke Bibliotheek van 1870, alsmede een overzigt van de geschiedenis der kunst in Friesland
Objectnaam catalogus
Objectnummer 00214681

Vervaardiging

Maker Eekhoff, Wopke
Datering 1875

Onderwerp

Trefwoorden stadsgeschiedenis, kunst, Leeuwarden
Minder informatie
Meer informatie