Uitklappen

Boek

Titel Verhaal van de verrassing van Bergen op Zoom op den 8en en 9en Maart 1814, met een kort berigt van deszelfs insluiting en de gebeurtenissen, welke tot dezelve aanleiding gegeven hebben, benevens eene historische en krijgskundige plaatsbeschrijving dezer vesting / door Le Grand ; uit het Fransch vert. ; (met eene nieuwe kaart van de vestigingen) [door C. van Baarsel en zoon]
Objectnaam boek
Objectnummer 00297458
Reserveren

Vervaardiging

Maker Legrand Mollerat, Antoine Vincent Judes Louis | Baarsel, C. van
Datering 1817

Onderwerp

Trefwoorden krijgswetenschap, 1801-1850, Bergen op Zoom, Keizerrijk Frankrijk (1804-1815)
Minder informatie
Meer informatie