Uitklappen

Boek

Titel Koninklijke bond van gepensioneerde en eervol ontslagen militaire officieren van moederland en koloniën en hunne weduwen : hoofdbestuur te 's-Gravenhage (Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 December 1913, no. 8) : "Bendor" afd. "Het Gooi" met hoofdzetel te Hilversum : huishoudelijk reglement voor de afd. benevens naamlijst met adressen van leden en begunstigers(sters) wonende in "Het Gooi" op 1 Januari 1935
Objectnaam reglement
Objectnummer 00218379

Vervaardiging

Datering 1935

Onderwerp

Trefwoorden pensioen, weduwefonds, naamlijst, Koninklijke bond van gepensioneerde en eervol ontslagen militaire officieren van moederland en koloniën en hunne weduwen
Minder informatie
Meer informatie