Uitklappen

Boek

Titel Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-corps den 22 juni 1880, ter viering van den 305den verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende den intocht van Philips den Schoone binnen Amsterdam, den 27 juni 1497 : overeenkomstig de teekeningen, door de commissarissen tot regeling der maskerade verstrekt, en onder hun toezicht geteekend en op steen gebracht / G.J. Bos
Objectnaam boek
Objectnummer 00236450

Vervaardiging

Maker Bos, Gerardus Johannes
Datering 1880

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, maskerade, Leiden, Filips de Schone
Minder informatie
Meer informatie