Uitklappen

Boek

Titel Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population du Royaume des Pays-Bas au 31 Décembre 1899 (à l'exception du dénombrement professionel et de la statistique des habitations) / uitg. door het Centraal Bureau voor de Statistiek
Objectnaam boek
Objectnummer 888964340

Vervaardiging

Datering 1900
Minder informatie
Meer informatie