Uitklappen

Boek

Titel Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 juli 1911, no. 60, om van advies te dienen omtrent de vraag, welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht, welke in verschillende streken des lands en met name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien / [secr. R.E. Kielstra]
Objectnaam rapport
Objectnummer 00222717

Vervaardiging

Maker Kielstra, Reinder Egbert
Datering 1914

Onderwerp

Trefwoorden elektriciteit
Minder informatie
Meer informatie