Uitklappen

Boek

Titel twee-en-twintigste Acte onder de Regeering van Koning George II : tot verbeetering, uitlegging, de wetten betrekkelijk het bestier van Zyner Majesteit's schepen, vaartuygen en zeemacht : mitsgaders de 19 acte onder de Regeering van Koning George de III : om te verklaaren en te verbeteren een acte, gemaakt in het 22 ste jaar der Regeering van wijlen Zyne Majesteit, Koning George den II betyteld: een acte tot verbeetering, uitlegging en om tot eene acte te brengen, de wetten betrekkelijk het bestier van Zyner Majesteits scheepen, vaartuigen en zeemacht
Objectnaam wet
Objectnummer 00091560

Vervaardiging

Datering 1801

Onderwerp

Trefwoorden marine (niet Nederland), Verenigd Koninkrijk
Minder informatie
Meer informatie