Uitklappen

Boek

Titel Memorie, behelzende eenige der belangrijkste krijgsgebeurtenissen gedurende het leven van Menno baron van Coehoorn (generaal der artillerie, luitenant-generaal van de infanterie, directeur-generaal der fortificatiën, gouverneur en luitenant-generaal van Vlaanderen, mitsgaders van de sterkten op de Schelde, enz. enz.) : benevens eene korte schets van de merkwaardigste der destijds plaats gehad hebbende belegeringen, der door Vauban verbeterde wijze van aanval en van den toenmaligen vestingbouw : verrijkt met verscheidene noten, betrekkelijk den vestingbouw in het algemeen / door J.G.W. Merkes, Eersten Luitenant-Ingenieur, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden
Objectnaam biografie
Objectnummer 00091930

Vervaardiging

Maker Merkes, Johannes Gerrit Willem
Datering 1825

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, Nederland
Minder informatie
Meer informatie