Uitklappen

Boek

Titel nieuwe koninklijke secretaris, of Handboek voor alle standen : bevattende: aanwijzing van alle de in het Rijk bestaande ministerien, regeringsdepartementen, hooge en lagere geregtshoven, raden, commissariaten, collegien, lands- en provinciale besturen, met derzelver presidenten, leden en secretarissen, 's lands advokaten, advokaten-fiskaal, solliciteurs, zegelregt, voorbeelden van requesten, wisselregt, modellen van verschillende onderhandsche acten, enz., enz., enz. : tot gebruik voor allen, die bij hoogere en lagere besturen iets te verzoeken, te reclameren, of voor te dragen hebben, gelijk ook voor hen, die zonder hulp van practizijns onderhandsche verbindtenissen willen aangaan
Objectnaam handboek
Objectnummer 00223044

Vervaardiging

Datering 1817

Onderwerp

Trefwoorden openbaar bestuur
Minder informatie
Meer informatie