Uitklappen

Boek

Titel Memorie, betrekkelijk den staat der rivieren, in opzigt harer bedijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen, van vroegere tijden, tot die der laatste, in het jaar 1821 : benevens de daarin opgeslotene aanmerkingen op het: Proef-ontwerp, tot sluiting van de rivieren den Neder-rijn en de Lek en het storten van derzelver water op den IJssel, van den luitenant-generaal baron C. R. T. Krayenhoff / door J. Blanken Jansz
Objectnaam boek
Objectnummer 00072774

Vervaardiging

Maker Blanken (Jzn), Jan
Datering 1823

Onderwerp

Trefwoorden waterbouwkunde, waterstaatkunde, 1801-1850, Nederland
Minder informatie
Meer informatie