Uitklappen

Boek

Titel Reglement op de inwendige dienst. Soerat peratoeran akam pekerdjaan dalem tangsi (kampement) bagi infanterie. Soerat peratoeran ini terkena djoega seboleh-bolehnja atas vestingartillerie, korps genietroepen dan Korps stafmuzikanten. Lagi lihat soesoelan dari soerat peratoeran akan pekerdjaan dalem tangsi bagi infanterie. - KNIL Voorschrift, DvO 2-1 (mal)
Objectnaam boek
Objectnummer 00017205
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1923

Onderwerp

Trefwoorden inwendige dienst infanterie, stafmuzikant, muzikant, vestingartillerie, ceremonieel, genietroepen, voorschrift, Nederlands-Indië, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950), Korps Staf Muzikanten
Minder informatie
Meer informatie