Uitklappen

Boek

Titel Artillerie, en Infanterie, : dienst welke artilleristen, in hunne respective garnisoenen waar te neemen hebben. : observatiën en aanteekeningen daaromtrent. / te zamengebragt door A: van Hoey, van Oostee Capitain in het corps artillerie in dienst van Hun Hoogmoogende.
Objectnaam handschrift
Objectnummer 00305423
Reserveren

Vervaardiging

Maker Hoey van Oostee, A. van
Datering 177X

Onderwerp

Trefwoorden artillerie, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie