Uitklappen

Boek

Titel Oordeelkundige geschiedenis van het Pausdom : de voorlezingen gevolgd van den beroemden hoogleeraar Lod. Tim. Spittler / met aanmerkingen in het licht gegeven door J. Gurlitt ; nader overgezien en tot meer algemeen gebruik ingerigt door H.E.G. Paulus ; uit het Hoogduitsch overgebracht en met aanmerkingen verm. door Herman van Lil
Objectnaam boek
Objectnummer 00077513

Vervaardiging

Maker Spittler, Ludwig Timotheus | Gurlitt, Johannes Gottfried | Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob | Lil, Herman van
Datering 1827

Onderwerp

Trefwoorden kerkgeschiedenis, katholicisme, christendom, chronologie
Minder informatie
Meer informatie