Uitklappen

Boek

Titel Interim-rapport betreffende aanpassing der burgerlijke pensioenen aan het geldende bezoldigingspeil, bevattende het ontwerp van een algemene toeslagwet voor gepensioneerden met bijbehorende memorie van toelichting
Objectnaam rapport
Objectnummer 00205695

Vervaardiging

Datering 1957

Onderwerp

Trefwoorden burgerlijk recht, pensioen
Minder informatie
Meer informatie