Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden met teekening, naar welke, ingevolge de magtiging van den minister van oorlog van den 4den Januarij 1862, 54 B, onder zijne nadere goedkeuring, door den inspecteur in de 2de Inspectie van Fortificatiën, of, bij zijne afwezigheid, door den eerstaanwezenden ingenieur te Heusden, zal worden aanbesteed: Het maken van een overwelfd gebouw in het verdedigingswerk op den straatweg van Heusden naar Elshout
Objectnaam boek
Objectnummer 00076314

Vervaardiging

Datering 1862

Onderwerp

Trefwoorden verdedigingswerk, 1851-1900, Nederland
Minder informatie
Meer informatie