Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden met teekening, naar welke, ingevolge de magtiging van den minister van oorlog van 19 Augustus 1863, 33G, onder zijne nadere goedkeuring door den inspecteur in de 2de Inspectie van fortificatiën, of bij zijne afwezigheid, door den eerstaanwezenden ingenieur te Neuzen, zal worden aanbesteed: Het bouwen van twee verbruikbuskruidmagazijnen te Neuzen
Objectnaam boek
Objectnummer 00076312

Vervaardiging

Datering 1863

Onderwerp

Trefwoorden militair gebouw, 1851-1900, Nederland
Minder informatie
Meer informatie