Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden met teekening, naar welke, ingevolge de magtiging van den minister van oorlog van den 4den Januarij 1862, 54 B, onder zijne nadere goedkeuring, door den inspecteur in de 2de Inspectie van Fortificatiën, of, bij zijne afwezigheid, door den eerstaanwezenden ingenieur te Heusden, zal worden aanbesteed: Het voltooijen van het buskruid-magazijn in het verdedigingswerk achter de Doeversche Sluis
Objectnaam boek
Objectnummer 00076309

Vervaardiging

Datering 1862

Onderwerp

Trefwoorden militair gebouw, 1851-1900, Nederland
Minder informatie
Meer informatie