Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden met teekening in 4 bladen, naar welke, ingevolge machtiging van den Minister van Oorlog van 6 Mei 1876, No. 101 G, onder diens nadere goedkeuring, door den Kommandent in het 3de Genie-Kommandement te Gorinchem, bij enkele inschrijving zal worden aanbesteed: "Het verbeteren van het Verdedigingswerk aan het Spoel en van de Inondatiemiddelen aldaar, onder het beheer der Genie te Gorinchem" ; Bestek en voorwaarden, naar welke, ingevolge machtiging van den Minister van Oorlog van 28 Mei 1874, Nr. 52 G, onder diens nadere goedkeuring door den Kommandant der Genie in de 6de Stelling te Gorinchem bij enkele inschrijving zal worden aanbesteed: "Het herstellen van de Inondatiesluis in den Zuider Lekdijk aan het Spoel, onder het beheer der Genie te Gorinchem"
Objectnaam boek
Objectnummer 00071178

Vervaardiging

Datering 1874

Onderwerp

Trefwoorden verdedigingswerk, 1851-1900, Gorinchem
Minder informatie
Meer informatie