Uitklappen

Boek

Titel Rapport uitgebracht door het Hoofdbestuur van de Maatschappij ter Bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland, inhoudende de resultaten van het onderzoek naar den toestand der keuring van vee en vleesch hier te lande
Objectnaam boek
Objectnummer 00049865

Vervaardiging

Datering 1894

Onderwerp

Trefwoorden Militaire Geneeskundige Dienst
Minder informatie
Meer informatie