Uitklappen

Boek

Titel Enige gedenckvveerdige geschiedenissen, tot nachrichtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven deur Jr. Fredrich van Vervov, dewelcke hij eensdeels gesien, om ende over geweest, anderdeels deur loffweerdige mannen gehoort ende verstaan heeft; dit alles na den ouden stijl / uitgeg. door het Provinciaal Friesch Genootschap, ter beoefening der Friesche Geschied-, oudheid- en Taalkunde
Objectnaam boek
Objectnummer 00200357
Reserveren

Vervaardiging

Maker Vervov, Fredrich van
Datering 1841

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Vervou, Frederik Raas van
Minder informatie
Meer informatie