Uitklappen

Boek

Titel Neêrlands streven tot openstelling van Japan voor den wereldhandel : uit officieele, grootendeels onuitgegeven bescheiden toegelicht : met vijf bijlagen, behelzende eene geschiedenis van het Nederlandsch marine-detachement in Japan, [etc.] : uitgegeven door het Koninklijk instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië / J.A. van der Chijs
Objectnaam boek
Objectnummer 00033557

Vervaardiging

Maker Chijs, Jacobus Anne van der
Datering 1867

Onderwerp

Trefwoorden handel, maritieme geschiedenis, 1801-1850, 1851-1900, Japan, Nederland
Minder informatie
Meer informatie