Uitklappen

Boek

Titel Briefwisseling tussen President Eisenhower en de voorzitter van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van het Congres van de Ver. Staten met betrekking tot de E.G.K.S. en de Eenwording van Europa / uitg. van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, Hoge Autoriteit
Objectnaam boek
Objectnummer 00205017

Vervaardiging

Datering 1953

Onderwerp

Trefwoorden briefwisseling, internationale samenwerking, Verenigde Staten van Amerika, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Minder informatie
Meer informatie