Uitklappen

Boek

Titel Beeld der wereld : een historisch, aardrijkskundig en volkenkundig overzicht van alle landen der wereld, met meer dan zestig kaarten : aangevuld met een overzicht van de Organisatie der Verenigde Volkeren / samengest. onder red. van Sumner Welles ; in het Nederlands vert. en bewerkt door J.W.F.Molengraaf
Objectnaam boek
Objectnummer 00203921

Vervaardiging

Maker Welles, Benjamin Sumner | Molengraaf, J.W.F.
Datering 1948

Onderwerp

Trefwoorden land- en volkenkunde, geschiedenis, wereld (continenten)
Minder informatie
Meer informatie