Uitklappen

Boek

Titel rechtspraak van den Hoogen raad : gebracht op de artikelen der staats- en burgerlijke wetten, besluiten en verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, verwijzingen enz., : derde supplement op den door Mr. A. Teixeira de Mattos bewerkten tweeden druk van deel II, aflev. 6 (wetboek van strafvordering)
Objectnaam boek
Objectnummer 00222900a

Vervaardiging

Maker Hijmans, I.M. | Teixeira de Mattos, A. | Léon, D.
Datering 1890

Onderwerp

Trefwoorden rechtspraak, wetgeving, 19e eeuw, Hoge Raad
Minder informatie
Meer informatie