Uitklappen

Boek

Titel Verslag van de vergadering van 8 november 1935 in het hoofdgebouw van het Koninklijk zoölogisch botanisch genootschap te 's-Gravenhage, belegd door den Koninklijken Nederlandschen toeristenbond A.N.W.B. - den bond Heemschut - de commissie "De weg in het landschap" - het Nederlandsch instituut voor volkshuisvesting en stedebouw - de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten - de Vereeniging het Nederlandsche wegen-congres, betreffende de lintbebouwing
Objectnaam congresverslag
Objectnummer 00099283
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1935

Onderwerp

Trefwoorden ruimtelijke ordening
Minder informatie
Meer informatie