Uitklappen

Boek

Titel regtspraak van den Hoogen Raad, gebragt op de artikelen der staats- en burgerlijke wetten, besluiten en verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, verwijzingen, enz. / D. Léon : Derde Supplement (bijgewerkt tot 1 Januari 1908) op den tweeden vermeerderden druk van Dl. 2, afl. 5 (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) / door W. van Rossem Bz.
Objectnaam boek
Objectnummer 00205514

Vervaardiging

Maker Léon, D. | Rossem, W. van
Datering 1908

Onderwerp

Trefwoorden rechtspraak, wetgeving, Hoge Raad
Minder informatie
Meer informatie