Uitklappen

Boek

Titel Ontwerp van een wegennet voor Nederland, hetwelk berekend is op het moderne verkeer en verband houdt met stedelijke straten-netten en met internationale verkeerswegen, veronderstellende, dat de drooglegging van de Zuiderzee en andere ontwateringen zijn voltooid : rapport
Objectnaam rapport
Objectnummer 00098748

Vervaardiging

Datering 1920

Onderwerp

Trefwoorden verkeer, wegennet
Minder informatie
Meer informatie