Uitklappen

Boek

Titel Samenwerking met ontwikkelingslanden / nota uitgebracht door de besturen van: Het verbond van nederlandsche werkgevers, het centraal sociaal werkgevers verbond, het katholiek verbond van werkgeversvakverenigingen, het verbond van protestants-christelijke werkgevers in Nederland ; opgest. door de commissie ontwikkelingslanden
Objectnaam rapport
Objectnummer 00229630
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1960

Onderwerp

Trefwoorden ontwikkelingshulp, economie
Minder informatie
Meer informatie