Uitklappen

Boek

Titel regtspraak van den Hoogen Raad, gebragt op de artikelen der staats- en burgerlijke wetten, besluiten en verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, verwijzingen, enz. / D. Léon : 2e dl., 5de afl., 1st ged.: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Art. 1-97)
Objectnaam boek
Objectnummer 00222886

Vervaardiging

Maker Léon, D. | Rossem, W. van
Datering 1885

Onderwerp

Trefwoorden rechtspraak, wetgeving, Hoge Raad
Minder informatie
Meer informatie