Uitklappen

Boek

Titel regtspraak van den Hoogen Raad, gebragt op de artikelen der staats- en burgerlijke wetten, besluiten en verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, verwijzingen, enz. / D. Léon : 1e - 12e Supplement op den tweeden vermeerderden druk van Dl. 2, afl. 4 (Koophandel) / door J.A. Levy
Objectnaam boek
Objectnummer 00222878

Vervaardiging

Maker Léon, D. | Levy, J.A.
Datering 1872

Onderwerp

Trefwoorden rechtspraak, wetgeving, Hoge Raad
Minder informatie
Meer informatie