Uitklappen

Boek

Titel Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten, 1737-1800 : De staatsgeschillen in de Nederlandsche republiek, door de gewapende tusschenkomst van Pruissen beslecht. Van de Spiegels politisch-diplomatisch bedrijf, als raadpensionaris van Holland en West-Friesland (November 1786-December 1791) : uit zijne nagelaten papieren toegelicht door G.W. Vreede / G.W. Vreede
Objectnaam biografie
Objectnummer 00202011

Vervaardiging

Maker Spiegel, Laurens Pieter van de | Vreede, George Willem
Datering 1876

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis
Minder informatie
Meer informatie