Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden met teekening in 3 bladen, naar welke, ingevolge machtiging van den Minister van Oorlog van 31 Julij 1878, VIe Afdeeling Genie, No. 93, onder diens nadere goedkeuring, door den Genie-Commandant in de 3de Stelling te Gorinchem, bij enkele inschrijving zal worden aanbesteed: "Het maken van een Fort bij den Uppelschen dijk, "in het Land van Altena" onder het beheer der Genie te Gorinchem
Objectnaam boek
Objectnummer 00071167

Vervaardiging

Datering 1878

Onderwerp

Trefwoorden fortificatie, 1851-1900, Gorinchem
Minder informatie
Meer informatie