Uitklappen

Boek

Titel Verslag van de commissie, bestaande uit Majoor van den Generalen Staf A. van Mens, Kapitein van den Generalen Staf Jonkheer W. Röell en Kapitein der Grenadiers J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst, ingevolge aanschrijving van den Minister van Oorlog dd. 22 September 1920, Litt. Z. 102 Geheim, belast met een bezoek aan het leger der Vereenigde Staten van Noord-Amerika te Coblenz en omstreken
Objectnaam rapport
Objectnummer 00041750
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1920

Onderwerp

Trefwoorden legerorganisatie
Minder informatie
Meer informatie