Uitklappen

Boek

Titel Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog (1793-1802), tot op het sluiten van den Vrede te Amiëns, bijzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek : uit de beste authentique stukken, berichten, aanteekeningen en andere echte bronnen bijëengezameld en in order gebragt / door Cornelis van der Aa
Objectnaam boek
Objectnummer 00219154
Reserveren

Vervaardiging

Maker Aa, Cornelis van der
Datering 1802

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, Napoleontische oorlog (1795-1815), 1751-1800, Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie