Uitklappen

Boek

Titel Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving, behelzende beknopt en zakelijk al het wetenswaardige uit de geschiedenis en ieder vak van menschelijke kennis, de juiste beteekenis der kunstbenamingen in alle wetenschappen, beroepen en handwerken; opgave der uitvindingen en ontdekkingen, plaatselijke en historische bijzonderheden, zeden, gewoonten en gebruiken van alle volken der aarde, vermaarde mannen en vrouwen uit alle natiën, gewigtige gebeurtenissen van alle tijden, met naauwkeurige aanwijzing waar en wanneer dezelve zijn voorgevallen : voorts eene menigte andere zaken, van welke men eenig berigt of kennis verlangt te verkrijgen, of dezelve in geheugen te houden / aanvankelijk zamengest. door P.G. Witsen Geysbeek en na diens overlijden vervolgd door eene vereeniging van vaderlandsche geleerden
Objectnaam encyclopedie
Objectnummer 00234515

Vervaardiging

Maker Witsen Geysbeek, Pieter Gerardus
Datering 1836

Onderwerp

Trefwoorden wetenschap, geschiedenis, 1801-1850, 1851-1900
Minder informatie
Meer informatie