Uitklappen

Boek

Titel Bestek en conditien, volgens welke Zijne Excellentie de Minister van Oorlog, zal aanbesteden de leverantie, a. Van vivres, fourages, brand, licht en legstroo, tot onderhoud van Zijner Majesteits Armée binnen het Rijk; b. Der benoodigde artikelen in 's Rijks groote Militaire Hospitalen; en c. Van vuur en licht in de Militaire Wachten
Objectnaam boek
Objectnummer 00275268

Vervaardiging

Datering 1808

Onderwerp

Trefwoorden bestek (omschrijving van uit te voeren leveringen of werkzaamheden), aanbesteding, levering, militaire administratie, Bataafse Leger (1795-1806), intendance, militair hospitaal, wachtgebouw, Bataafse Republiek (1795-1806), Bataafse Republiek (1795-1806), Bataafse Leger (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie