Uitklappen

Boek

Titel Aanwijzingen voor de militaire autoriteiten en commandanten met betrekking tot een buitengewone oproeping van dienstplichtigen ter verzekering van de inwendige veiligheid, ingevolge artikel 34 der Dienstplichtwet voor geval van buitengewone omstandigheden anders dan oorlog of oorlogsgevaar : vastgesteld bij beschikking van den Minister van Staat, Minister van Defensie a. i., van 26 Januari 1937, Geheim Litt. M. 17 - Koninklijke Landmacht Geheim Voorschrift 1937
Objectnaam boek
Objectnummer 00132041

Vervaardiging

Datering 1937

Onderwerp

Trefwoorden buitengewone oproepen, dienstplichtwet, oproer, rampenbestrijding, dienstplichtige, Interbellum (1918-1939)
Minder informatie
Meer informatie