Uitklappen

Boek

Titel Publicatie van het Gedeputeerd Bestuur van Gelderland. Houdende kennisgeving, dat de Collegien van Finantien der drie Quartieren geauthoriseerd zyn om de Registratie te doen van alle Actes van Gagement van gegageerde Militairen, te Water en te Lande. Geärresteerd den 21 September 1803
Objectnaam brochure
Objectnummer 00271338

Vervaardiging

Datering 1803

Onderwerp

Trefwoorden verordening, Gelderland, Bataafse Republiek (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie