Uitklappen

Boek

Titel Algemeen overzicht van de reglementen van het geneeskundig onderzoek naar de geschiktheid voor den dienst bij de zee- en landmacht, de militie en de schutterijen, vastgesteld bij KB. van 2 nov. 1883, (Staatsblad no. 151). benevens van de bepalingen dienaangaande voor de koloniale troepen, vastgesteld bij KB. van 31 Dec. 1883, (Staatsblad no. 256), met enkele toelichtingen, benevens alphabetisch register, door J. Binnendijk en N. van Rijnberk, officieren van gezondheid 1e klasse.
Objectnaam boek
Objectnummer 00041544
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1884

Onderwerp

Trefwoorden keuring, koloniale troepen, militie, dienstplicht, schutterij, voorschrift, Nederlands-Indië, Militaire Geneeskundige Dienst, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950)
Minder informatie
Meer informatie