Uitklappen

Boek

Titel Overzicht der hoeveelheden equipementstukken, fournituren, hospitaalkleeding, huisraad, tafelgereedschappen, enz. welke aan de militaire ziekeninrichtingen in gebruik mogen worden verstrekt. Vastgesteld bij kabinetsbeschikking van den commandant van het leger, d.d. 18 Febr. 1900, met latere bepalingen bijgewerkt, uitgegeven bij en bijgewerkt t/m algemene order 1908, no. 65
Objectnaam boek
Objectnummer 00027670

Vervaardiging

Onderwerp

Trefwoorden uitrusting, hospitaaluitrusting, order, voorschrift, Nederlands-Indië, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950), Militaire Geneeskundige Dienst
Minder informatie
Meer informatie