Uitklappen

Boek

Titel Algemene militaire pensioenwet : wet van 6 oktober 1966 (Stb. 445), houdende nieuwe regeling van de pensioenen van de militairen en hun nabestaanden, zoals die wet luidt na de wijziging ingevolge de wet van 14 mei 1980, Stb. 296 : met bijlagen, bevattende overgangsrecht, uitvoeringsvoorschriften, aanpassingsregelingen, uitkeringsregelingen, en een alfabetisch register / bew. door W.J. Schmitz
Objectnaam wet
Objectnummer 00079121

Vervaardiging

Maker Schmitz, W.J.
Datering 1982

Onderwerp

Trefwoorden pensioen, militaire wetgeving, 1951-2000, Nederland
Minder informatie
Meer informatie