Uitklappen

Boek

Titel Regeling van de Koninklijke Miltaire Academie, ingevolge de Wet van 21 Juli 1890 (Stbl. no. 126), tot regeling van het Militair Onderwijs bij de landmacht, voor zoover daarbij de opleiding van den officiersrang en de hoogere vorming van den officier zijn betrokken : Overgangsbepalingen nopens de regeling van de Koninklijke Militaire Academie / Koninklijke Militaire Academie
Objectnaam boek
Objectnummer 00302383
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1895

Onderwerp

Trefwoorden opleidingscentrum, 1851-1900, Nederland, Koninklijke Militaire Academie
Minder informatie
Meer informatie