Uitklappen

Boek

Titel Regeling van de Cadettenschool, ingesteld bij de Wet van 21 juli 1890 (Stbl. no.126), tot regeling van het militair onderwijs bij de landmacht, voor zoover daarbij de opleiding voor den officiersrang en de hoogere vorming van den officier zijn betrokken : overgangsbepalingen nopens de regeling van de Koninklijke Militaire Academie : voorschrift betreffende het afnemen van schriftelijke examens - Koninklijke Landmacht Voorschrift no. 485
Objectnaam boek
Objectnummer 00069592
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1893

Onderwerp

Trefwoorden cadettenschool, 1851-1900, Nederland, Koninklijke Militaire Academie
Minder informatie
Meer informatie