Uitklappen

Boek

Titel Meetkunstige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, bevattende de getallenwaarden, gebruikt bij de zamenstelling van de topografische en militaire kaart van het rijk / uitg. op last van het Ministerie van Oorlog, door het Topografisch Bureau
Objectnaam boek
Objectnummer 00097722

Vervaardiging

Datering 1861

Onderwerp

Trefwoorden cartografie
Minder informatie
Meer informatie