Uitklappen

Boek

Titel Wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsbl. n°. 128), tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren bij de Landmagt, zoo als die is gewijzigd bij de wet van 11 Julij 1855 (Staatsbl. n°. 74) : met toelichtende aanteekeningen / H.E. Kleijn
Objectnaam wet
Objectnummer 99951726
Reserveren

Vervaardiging

Maker Kleijn, H.E.
Datering 1880

Onderwerp

Trefwoorden pensioen, bevordering, officier, militaire administratie, 1851-1900, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Koninklijke Marine (1905-....)
Minder informatie
Meer informatie