Uitklappen

Boek

Titel partiële wijziging van de militaire straf- en tuchtrechtwetgeving bij de rijkswetten van 4 juli 1963 : verzameling van Kamerstukken, betrekking hebbende op de totstandkoming van de rijkswetten van 4 juli 1963 (Stb. 294 en 295), houdende wijziging van het militaire strafprocesrecht, het materiële militaire strafrecht en het militaire tuchtrecht, en van de wet van 4 juli 1963 (Stb. 296), houdende wijziging van de Beginselenwet gevangeniswezen in verband met de tenuitvoerlegging van militaire detentie en van de Dienstplichtwet in verband met het vervallen van artikel 69 van de Wet op de krijgstucht / bijeengebracht door A.F. Steffen
Objectnaam kamerstuk
Objectnummer 00070816

Vervaardiging

Maker Steffen, A.F.
Datering 1971

Onderwerp

Trefwoorden militair strafrecht, 1951-2000, Nederland
Minder informatie
Meer informatie