Uitklappen

Boek

Titel Nationale militie : tekst van de wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) en van de daarmede in onmiddelijk verband staande wetten, zooals zij op 1 September 1898 zal luiden, zoodra het door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van die wet tot wet zal zijn verheven : met aanduiding van de bepalingen die en gelijk zij gewijzigd zijn bij de wet van 4 April 1892 (Staatsblad no. 56), ingevolge de wet van 31 December 1897 (Staatsblad no. 288) geldende tot 1 Mei 1901 / van aanteekeningen voorzien door L.F.G.P. Schreuder
Objectnaam wet
Objectnummer 00038679
Reserveren

Vervaardiging

Maker Schreuder, L.F.G.P.
Datering 1898

Onderwerp

Trefwoorden legerorganisatie, militie, dienstplicht, Nationale Militie
Minder informatie
Meer informatie