Uitklappen

Boek

Titel Ontwerp-Dienstplichtwet : wetsontwerp tot nieuwe regeling van den dienstplicht : met memorie van toelichting, bijlagen van deze memorie en den tekst van de militiewet, landweerwet en landstormwet
Objectnaam wet
Objectnummer 00038700

Vervaardiging

Datering 1921

Onderwerp

Trefwoorden militie, dienstplicht
Minder informatie
Meer informatie